Ciągłe dążenie do rozszerzania zasięgu dostępności maszyn Pronaru to jeden z najważniejszych elementów strategii firmy. Stąd też decyzja o wzięciu udziału w targach ReTech w Korei Południowej.

Podczas targów ReTech przedstawiciele Pronaru zaprezentowali szeroką ofertę firmy – od przesiewaczy przez rozdrabniacze, przenośniki taśmowe, przerzucarkę kompostu po stacjonarne linie do przetwarzania odpadów. Odwiedzający mogli usłyszeć o nowoczesnych technikach produkcji, a także zobaczyć na filmach jak to wygląda. Za każdym razem budziło to wśród oglądających duży podziw.

Jednym z kluczowych elementów ekspozycji były modele maszyn wydrukowane na drukarce 3D będącej wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego w Narwi. To ciekawa forma prezentacji, która sprawiała, że wiele osób przystawało przy stoisku i zadawało wiele pytań dotyczących zarówno oferty Pronaru jak i działalności całej firmy.

Targi w Korei Południowej uznajemy za bardzo udane. Liczne rozmowy z poważnymi zainteresowanymi pokazały, że firma Pronar to dla wielu ważny partner – również w tak odległych regionach.