ZGŁOŚ PRZEGLĄD SWOJEJ MASZYNY

Wypełnij formularz, my zajmiemy się resztą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny Inspektor Ochrony Danych PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na  wypełnione zgłoszenie wykonania przeglądu maszyny. Art. 6 ust. 1 lit. b ( wykonanie umowy ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą profilowane, ani przesyłane do Państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zgłoszenia przeglądu.