Stacjonarne przesiewacze bębnowe

Urządzenie służy do mechanicznego rozdziału strumienia odpadów na frakcje wielkościowe dobrane zgodnie z ich cechami specyficznymi. Proces rozdziału w oparciu o wielkość pozwala na uzyskanie bardziej ukierunkowanych strumieni poddawanych dalszym procesom obróbki technologicznej co poprawia efektywność. Zasadniczym elementem stacjonarnego sita bębnowego jest bęben przesiewający o parametrach dobranych zgodnie z ilością poddawanych obróbce odpadów oraz ilości wydzielanych frakcji. Bęben jako taki stanowi samonośną szkieletową konstrukcje nośną wyposażoną w blachy przesiewające. Ilość wspomnianych frakcji decyduje o ilości stref odsiewających, w których blachy przesiewające posiadają otwory robocze odpowiedniej wielkości i kształcie. Bęben przesiewający spoczywa na nośnych kołach wyposażonych w warstwę elastomerową. Część z kół podpierających stanowi jednocześnie element napędowy bębna przesiewającego. Napęd sita stacjonarnego stanowi elektrycznie zasilany motoreduktor, który osadzony jest na wale połączonym z kołem nośnym. Cały ustrój spoczywa na ramie nośnej sita, wyposażonej ponadto w szczelną obudowę dźwiękoszczelną oraz wsporczą konstrukcję nośną pozycjonującą sito na określonej wysokości. Całość uzupełniona jest przesypami odprowadzającymi odsiane frakcje, pomostami rewizyjnymi zapewniającymi dostęp w przypadku okresowej obsługi technicznej urządzenia. Opcjonalnie sito może zostać wyposażone w szczotkę walcową czyszczącą otwory robocze blach przesiewających oraz w króćce przyłączeniowe do instalacji odpylającej. Projektując przesiewacz bębnowy, odpowiadający wymaganiom klienta, uwzględniamy następujące zmienne: długość, średnica, nachylenie, kształt bębna, wielkość oczek. Korzystając z naszego doświadczenia, możemy dostosować urządzenie do przesiewania z bębnem obrotowym do Państwa potrzeb.

Galeria
Prospekty

PL