Linia technologiczna do przesiewania kompostu

Koncepcja układu linii technologicznej do przesiewania kompostu wynika z funkcji jakie ma spełnić jednocześnie czyli przesiewanie masy kompostu i jednoczesne odseparowanie zalegających fragmentów folii PE/PP z określoną wydajnością i skutecznością. Masa kompostu przeznaczonego do konfekcjonowania jest ładowana do bunkra zasypowego, skąd zespół przenośników taśmowych przekazuje ją stopniowo do wnętrza pierwszego sita bębnowego. W nim następuje wydzielenie frakcji o rozmiarze 20 mm. Pozostały strumień kompostu w trakcie transportu poddany jest dwukrotnie działaniu podciśnienia w separatorach powietrznych, w efekcie czego fragmenty folii zostają odseparowane. Kolejnym etapem jest powtórne przesiewanie w drugim sicie bębnowym. W nim następuje wydzielenie kompostu o rozmiarze 40 mm. Pozostała po tym etapie frakcja wraca jest zawracana do ponownego przerobu na terenie kompostowni. Linia w trakcie regularnej pracy pracuje w trybie automatycznym i jest obsługiwana przez operatora ładowarki kołowej dostarczającej surowiec do przesiewania oraz odbierającej wydzielone frakcje przesianego kompostu. Główne funkcje linii nie wymagają ingerencji operatora.

Galeria
Prospekty

PL