Z myślą o klientach z całego świata Pronar otworzył Centrum Wystawowe w Siemiatyczach. Na 10 hektarach i w dwóch halach firma prezentuje wszystkie produkowane w 8 fabrykach Pronaru maszyny recyklingowe, rolnicze i komunalne, które na co dzień pracują w już ponad 70 krajach na sześciu kontynentach. Wszyscy zainteresowani produktami Pronaru w tym nowoczesnym centrum mogą je nie tylko obejrzeć, ale też przekonać się jak pracują.

Symbolicznego otwarcia centrum wystawowego poprzez przecięcie wstęgi dokonywali wicepremier Jarosław Gowin, marszałek Artur Kosicki, wojewoda Bogdan Paszkowski oraz gospodarz uroczystości – prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk, który podczas wystąpienia przybliżył gościom innowacyjność idei stojącej za powołaniem do życia tak nowoczesnej inwestycji.

Centrum Wystawowe PRONAR składa się z dwóch części. Pierwszą tworzy 10-hektarowy plac, gdzie ustawiono ponad 100 maszyn, drugą – dwie hale poświęcone technologii i komponentom. Dla ułatwienia zwiedzającym plac podzielono na sektory odpowiadające rodzinom produktów firmy: od nowoczesnych maszyn recyklingowych (rozdrabniacze, przesiewacze, przenośniki taśmowe, przerzucarkę kompostu, kanałowa prasa belująca) przez ponad 130 modeli przyczep różnej konstrukcji i przeznaczenia, poprzez maszyny rolnicze i komunalne. Każdy z odwiedzających może dokładnie zapoznać się z maszyną i dopiero wtedy podjąć decyzję o jej zakupie.

W dwóch halach znajduje się stała ekspozycja poświęcona kluczowym komponentom maszyn produkowanych przez Pronar. Najwięcej powierzchni przeznaczono na prezentację kluczowych elementów maszyn recyklingowych. Pokazane są tam wszystkie rodzaje wałów i belek łamiących do rozdrabniaczy, sita do przesiewaczy (łącznie z pokładem gwieździstym) oraz krata wibracyjna i wał do przerzucarki kompostu. Sekcję podzielono na sektory w zależności od typu przetwarzanego materiału – drewno, odpady zielone, komunalne, złom, odpady porozbiórkowe, żwir, węgiel, ziemia oraz gruz. W takim układzie każdy z odwiedzających jest w stanie szybko znaleźć odpowiadające mu rozwiązanie i dopasować maszyny oraz elementy robocze w zależności od przetwarzanego przez siebie materiału.

W hali przewidziano strefę premier, gdzie organizowane będą oficjalne prezentacje nowych maszyn. Obecnie znajduje się tam przesiewacz Pronar MPB 20.55gh na hydraulicznie poziomowanej ramie pomalowany na premierowy, złoty kolor.

Swoje miejsce w centrum wystawienniczym ma również sekcja rozwiązań stacjonarnych. To właśnie tam znajduje się efektowna makieta linii stacjonarnych do przetwarzania odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie. Jej uzupełnieniem jest zaprojektowany i wykonany przez Pronar jeden z podajników typowy dla tego rodzaju linii – w pełni funkcjonalny i gotowy do montażu.

Dalsza część hali to ekspozycja poświęcona maszynom komunalnym, rolniczym, przyczepom, a także pokaz potęgi produkcyjnej Pronaru w kwestii kluczowych elementów maszyn, jak np. pneumatyka i hydraulika, którą firma produkuje nie tylko na potrzeby własnych rozwiązań (np. przyczep), ale i eksportuje do licznych krajów. Osobne ekspozycje mają również sekcje odpowiedzialne za produkcję stalowych profili burtowych (Pronar zaopatruje blisko 90 proc. polskiego rynku), elementów z tworzyw sztucznych, osi, przekładni czy napędów gąsienicowych (używanych także w maszynach recyklingowych Pronar).

Druga, mniejsza z hal jest w całości poświęcona kołom tarczowym wykorzystywanym w traktorach, kombajnach, maszynach komunalnych czy innych maszynach wolnobieżnych. Można tu zobaczyć przekrój produkowanych felg – od takich o średnicy 10 cali, po rozmiary przekraczające 50 cali. Pronar, dzięki ostatnim inwestycjom, jest obecnie drugim największym producentem tego rodzaju kół na świecie.

W przypadku maszyn recyklingowych wkrótce będzie można je zobaczyć w akcji. W najbliższym czasie wystawowe centrum firmy zostanie wzbogacone o unikalny element – poligon testowy. To właśnie tam będą odbywały się dynamiczne pokazy pracy sprzętu dedykowanego branży odpadowej. Klienci będą świadkami praktycznego zastosowania maszyn Pronaru w pracy z różnego rodzaju materiałem: odpadami organicznymi, drewnem, biomasą, papierem, tworzywami sztucznymi czy też odpadami wielkogabarytowymi. Poligon jest rozwiązaniem unikatowym w skali Europy, a poza zainteresowaniem potencjalnych nabywców posłuży również do prowadzenia szkoleń z obsługi, serwisowania i optymalnego wykorzystania maszyn.

Centrum wystawowe jest już otwarte dla każdego zainteresowanego. Wizyty należy koordynować z przedstawicielami firmy Pronar. Ich lista znajduje się pod tym linkiem.