Prezydent Polski w Centrum Wystawienniczym Pronaru