Parametr MPB 20.72
Kategoria Mobilne Przesiewacze Bębnowe
Producent silnika Deutz
Data produkcji grudzień 2015
Moc KM (kW) 122 (90)
Masa 24t
Max. prędkość jazdy 100 km/h
Wyposażenie Hydrauliczna noga podporowa, Cleanfix chłodnicy silnika

Formularz kontaktowy

Administratorem Danych jest Pronar Sp. z o .o. z siedzibą w Narwi przy ul. A. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail: komunalny@pronar.pl