Szanowni Państwo,

Pronar wraz z instytucjami patronującymi,  Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, zaprasza do udziału w Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń, które odbędzie się 18 października 2023 roku w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach (ul. Armii Krajowej 41, 17-300 Siemiatycze).

Odbudowa Ukrainy z wojennych zniszczeń będzie wymagać zaangażowania światowych instytucji finansowych oraz korporacji przemysłowych. Polskie przedsiębiorstwa z branży maszynowej dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, a ich ogromny potencjał może w tym procesie odegrać kluczową rolę.

Udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z kluczowymi podmiotami z Ukrainy, m.in. agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami finansowymi oraz instytucjami zainteresowanymi odbudową tamtejszej gospodarki. Unikatową częścią Forum będzie prezentacja oferty maszyn poszczególnych przedsiębiorstw, w tym pokazy pracy wybranego sprzętu.

Organizatorzy są przekonani, że Forum jest inicjatywą zmierzającą do aktywnego udziału w odbudowie ukraińskiej gospodarki poprzez dostarczanie jej nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz usług i technologii. Liczymy na Państwa obecność i wspólną twórczą dyskusję.

Шановні Пані та Панове,

Pronar разом з інституціями-партнерами, Польське Агентство Iнвестицій і Торгівлі та Польська Асоціація Роботодавців Будівництва, запрошує Вас взяти участь у Польсько-Українському Бізнес-Форумі – Сектор Машин та Обладнання, який відбудеться 18 жовтня 2023 року у Виставковому Центрі PRONAR у Сім’ятичах (вул. Армії Крайової, 41, 17-300 Сім’ятичі).

Відновлення України від руйнувань, спричинених війною, вимагатиме залучення світових фінансових інституцій та промислових корпорацій. Польські машинобудівні компанії мають у своєму розпорядженні інноваційні технологічні рішення, а їхній величезний потенціал може відіграти ключову роль у цьому процесі.

Участь у заході надасть чудову можливість налагодити зв’язки з ключовими гравцями з України, включаючи державні органи, неурядові організації, фінансові установи та інституції, зацікавлені у відновленні місцевої економіки. Унікальною частиною Форуму стане презентація модельного ряду техніки кожної компанії, включаючи робочі демонстрації обраної техніки.

Організатори переконані, що Форум є ініціативою активної участі у відновленні української економіки шляхом забезпечення її сучасною технікою, обладнанням, послугами та технологіями. Будемо раді вашій участі та спільній творчій дискусії.

Zarejestruj się na Forum Biznesu Polska-Ukraina
Sektor Maszyn i Urządzeń

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia uczestnictwa.

DZIĘKUJEMY ZA REJESTRACJĘ NA WYDARZENIE

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Katarzyna Szyszko

+48 510 925 726

katarzyna.szyszko@pronar.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny: Inspektor ochrony danych PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na  Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń. ( Art. 6. Ust 1 lit b RODO) Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od momentu zakończenia Forum w przypadku potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku nie zakwalifikowani się na Forum, dane zostaną usunięte. Jeżeli wrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i materiałów promocyjnych o firmie  na wskazany w formularzu zgłoszeniowym  adres e-mail, dane przetwarzane będą do momentu wycofania tej zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora ochrony danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przesyłane do Państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji zgłoszenia na Forum