Od 30 maja uczestnicy Konferencji Abrys debatowali nad tematem przekształcenia Regionalnych Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania  (RIPOK MBP) w Regionalne Centra Recyklingu.

Jednym z punktów konferencji była wizyta w Narwi, w głównej siedzibie Pronaru, w fabryce nr 2. Goście mieli okazję zapoznać się z maszynami rolniczymi, komunalnymi i branży recyklingowej oferowanymi prze naszą firmę. Duże zainteresowanie zwiedzających fabrykę wzbudziło także nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR), gdzie produkowane maszyny są poddawane szczegółowym testom weryfikującym i potwierdzającym jakość ich wykonania.

Marszałek województwa podlaskiego, Jerzy Leszczyński, który był gościem honorowym, podczas swojego przemówienia zwracał szczególną uwagę na istotę rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w rozwoju ogólnym całego regionu. Głos podczas wystąpienia zabrał też Prezes Sergiusz Martyniuk, przedstawiając wizję i kierunek rozwoju linii maszyn do recyklingu.

Premierę miał też film o przesiewaczu „Jak to jest zrobione?”.

Social hosted video URL is empty.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej fabryki.