Na początku lipca pierwszy Mobilny Przesiewacz Bębnowy MPB 20.55g (na gąsienicach) zagościł na kontynencie australijskim. Teraz maszyny recyklingowe Pronaru można znaleźć na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych, aż po Australię!

 

Przesiewacz zasilany silnikiem Diesela spełniającym obecnie obowiązujące normy emisji spalin. Podwozie gąsienicowe umożliwia szybkie przestawianie maszyny w obrębie składowiska bez angażowania dodatkowych ciągników. Gabaryty pozwalają na transportowanie przesiewacza po drogach publicznych bez ubiegania się o specjalne zezwolenia.

 

Jesteśmy niezwykle dumni z okazanego nam zaufania i czekamy na kolejne zamówienia.