Budowa fabryk Pronaru w Hajnówce, Narewce i Siemiatyczach zostały docenione przez Kapitułę konkursu Podlaska Marka Roku w kategorii Inwestycje!

Dziękujemy!