X Jubileuszowa Konferencja
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów.
Koniec MBP? I co dalej?
ABRYS

Data 30.05.2017 – 01.06.2017

 

W programie między innymi:

  1. Konferencja mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Koniec MBP? I co dalej?
  2. Zwiedzanie fabryki oraz centrum badawczo-rozwojowego Pronar w narwi
    Sesja wykładowa: innowacyjność jako motor rozwoju regionu Podlasia
  3. Zwiedzanie przedsiębiorstwa usług komunalnych ZZO Hajnówka

Zapraszamy do wzięcia udziału.