MPB 20.72g – wydajność i elastyczność

W ofercie Pronaru pojawił się nowy przesiewacz bębnowy

Mobilny Rozdrabniacz Wolnoobrotowy Pronar w akcji

Rozdrabniacz wstępny MRW 2.1010